Rent Vatten

Fönsterputsning med Rent vatten teknik

Vad är rent vatten teknik?
Rent vatten, är vanligt kranvatten som filtreras genom ett speciellt filter efter filtreringen så innehåller vattnet inte några partiklar, det är helt rent från mineraller och annat.

Hur fungerar det?
Vi använder oss av ett långt skaft med en borste på, borsten används för att skrubba bort smutsen från fönstret eller ytan som vi rengör. Då vattnet är i obalans så kan man säga att det blir “hungrigt” och knyter då till sig smutsen som vi sedan sköljer bort med rent vatten. Kvar på rutan/ytan blir endast rent vatten när det sedan torkar så blir det inga fläckar utan rutan/ytan blir helt ren.

Varför är det en bra metod och vad kan det användas till?
Då vi inte använder några kemikalier är det en miljövänlig metod. För jobb på hög höjd kan vi utföra många jobb direkt från marken utan att hyra in någon lift som både blir dyr och som kan första gräsmattor och liknande runt fastigheten.

Metoden kan användas till många andra saker, fönsterputs, skylttvätt, solcellstvätt, fasadtvätt.

Vad erbjuder vi?
Vi har mest erfarenhet av att använda metoden till just fönsterputs, vi putsar åt bostadsrättsföreningar och större fastigheter men vi använder även rent vatten till privata hem för att minska användningen av stege.

Men vi kan även utföra andra jobb med rent vatten teknik tex. det som nämndes ovan.

Kontakt oss här om du har några frågor gällande ultrarent vatten.